• Sposoby płatności

                                                                         § 4

                                                  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

    4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

    4.2. formularz odstąpienia od umowy,

    4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta. 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura bez VAT), który będzie dołączany do Produktu.

                                                                         § 5

                                                              SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

    1.1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, Przlewy24.pl, DotPay.pl),

    1.2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 1.3. płatność przy odbiorze u dostawy tj. za    tzw. pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: ​ 35 1240 6670 1111 0010 9874 3839  ​ (Bank Pekao S.A.) Mariusz Myszka, ul. Gwiaździsta 6/42, 53-413 Wrocław, NIP: 7642468352. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.